Friday, September 6, 2013

Sekecil kuman, sebesar gajah

Apa sahaja yang mengganggu fikiran kita, adalah perkara yang membawa kesan terhadap kehidupan kita.

Kecil atau besar kesannya, tetap jua meninggalkan corak terhadap aturan kehidupan seharian. Malah bisa tentukan rencana masa hadapan.

Jangan ambil mudah, jangan pula ambil terlalu rumit.

Sekecil kuman, sebesar gajah, adalah apa yang membentuk dunia. Hilang satu, hilanglah dunia.